En Galicia, a xubilación págase menos

En Galicia, a xubilación págase menos

26 de Agosto, 2014 - 12:00 h. | Publicada por Radio Eume

A pensión media por xubilación en Galicia situase nos 830,41 euros, mentres que no conxunto do Estado alcanza os 1001,93 euros. Na nosa comunidade case setecentas cincuenta mil persoas viven dunha pensión, incluindo xubilación, incapacidade, viuvez e orfandade.

  As pensións por xubilación en Galicia creceron un 2,3% a 1 de agosto deste ano fronte ao mesmo período de 2013, ao ser 18,6 euros superior. No entanto, con 830,41 euros, mantéñense como as máis baixas de entre todas as comunidades, Ceuta e Melilla.

   No conxunto do Estado, a media da pensión por xubilación alcanzou os 1.001,93 euros, o que supuxo un incremento interanual do 2%.

   Ademais, segundo os datos difundidos este martes polo Ministerio de Emprego e Seguridade Social, o número total de pensións por xubilación en Galicia ascende a 462.157.

   Pola súa banda, o total de prestacións é de 747.076 --inclúe incapacidade, viuvez, orfandade e en favor de familiares--, cunha media de 735,24 euros, o que supón unha subida do 1,9% en relación ao mes de agosto de 2013.

   Así, ademais das pensións por xubilación, Galicia conta con 68.981 prestacións por incapacidade permanente, cunha meda de 808,25 euros; 186.762 por viuvez, cunha media de 527,56 euros; 23.345 por orfandade, de 364,14 euros, de media; e 5.831 en favor de familiares, de 466,32 euros de media.

DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIAS

   Por provincias, a pensión por xubilación máis alta, de media, cóbrase na de Pontevedra, onde alcanzou os 887,47 euros con 141.222 beneficiarios; seguida da Coruña, onde 175.977 persoas teñen, de media, unha pensión de 882,67.

   As provincias do interior sitúanse por baixo deste limiar, de maneira que en Lugo, a pensión é de 725,07 euros de media  e deles benefícianse 75.684 xubilados; mentres que en Ourense hai 69.274 prestacións dunha media de 696,37 euros.

   Se se teñen en conta o conxunto das prestacións, das 747.076 que se outorgan en toda Galicia, 287.017 correspóndense coa provincia da Coruña, cunha media de 775,52 euros, a máis alta das galegas.

   Pontevedra conta con 231.132 prestacións de 774,59 euros; seguida de Lugo, con 119.540

prestacións de 652,13 euros de media; e Ourense, con 109.387 prestacións de 637,21 euros.

GASTO NO CONXUNTO DO ESTADO

   A Seguridade Social destinou neste mes de agosto cífraa marca de 8.042,9 millóns de euros ao pago das pensións contributivas, un 3,1% máis que no mesmo mes de 2013, segundo datos publicados este martes polo Ministerio de Emprego e Seguridade Social.

   A pensión media de xubilación, que xa superou o mes pasado os 1.000 euros mensuais por primeira vez na historia, alcanzou a principios de agosto os 1.001,93 euros mensuais, o que supón un 2% máis respecto ao mesmo mes de 2013.

   Pola súa banda, a pensión media do sistema, que comprende as distintas clases de pensión (xubilación, incapacidade permanente, viuvez, orfandade e a favor de familiares), situouse ao iniciarse agosto en 872,48 euros mensuais, o que supón un aumento interanual do 1,7%.

   En concreto, a pensión media de viuvez situouse en agosto en 624,67 euros mensuais, un 1% máis, mentres que a de incapacidade permanente alcanzou unha contía media de 916,48 euros mensuais, cun incremento do 0,8%.

   Así mesmo, a pensión media de orfandade ascendeu a 369,31 mensuais, un 0,4% menos que en agosto de 2013, mentres que a de favor de familiares situouse en 509,23 euros ao mes, cun repunte do 1,5%.

   O número de pensións contributivas da Seguridade Social alcanzou a cifra de 9.218.521 este mes de agosto, a máis alta até a data, cun crecemento do 1,4% sobre igual mes de 2013.

   Desta cantidade, máis da metade, 5.570.406, foron pensións de xubilación, cun repunte do 1,9% respecto de agosto de 2013, mentres que 2.350.364 eran pensións de viuvez (+0,5%), 930.110 de incapacidade permanente (-0,5%), 329.130 de orfandade (+6,8%), e 38.511 a favor de familiares (+2,2%).

Sociedade