O Ministerio suspende o requisito do contrato homologado do leite para poder percibir os pagos adicionais ao sector lácteo

O Ministerio suspende o requisito do contrato homologado do leite para poder percibir os pagos adicionais ao sector lácteo

04 de Febreiro, 2009 - 12:00 h. | Publicada por Radio Lugo

O Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño retirou a obrigatoriedade de ter subscrito un contrato homologado de subministro de leite para poder recibir o pago adicional no sector lácteo. Con esta resolución, o departamento dirixido por Elena Espinosa garante o pago para todos os gandeiros.

Unha das razóns que influíron na decisión de Medio Ambiente foi o escaso tempo recorrido desde a homologación do contrato, o que foi insuficiente para a adecuada difusión da existencia e valor do mesmo entre o sector produtor. Ademais, unha prematura vinculación do contrato á percepción do pago adicional podería traer como consecuencia a exclusión dun número significativo de produtores da devandita axuda.

Con este dictamen, o Real Decreto do 4 de outubro de 2008 que regula estes pagos deberá ser modificado polos cambios que o Regulamento do Recoñecemento Médico da PAC introducirá nas disposicións relacionadas co Pago Único, aplicables á campaña actual. Entre ditos cambios están a desaparición da obriga de retirar terras da produción para percibir o importe correspondente aos dereitos de pago único de retirada, a simplificación do concepto de hectárea admisible para o cobro dos dereitos de pago único, a eliminación da diferenza existente entre os dereitos procedentes de asignación inicial e de Reserva Nacional no que respecta á utilización, e á cesión e o incremento desde 2009 da porcentaxe a descontar das axudas directas en concepto de modulación.

Os sindicatos agrarios Xóvenes Agricultores-ASAJA (X.X.A.A.) e Sindicato Labrego Galego (SLG) celebraron esta decisión, na que viñan traballando desde fai tempo mediante constantes reunións con responsables do Ministerio. Froito dese esforzo tivo lugar unha xuntanza o 23 de decembro 2008 cos Directores Xerais con competencia na materia nas Comunidades Autónomas, no que Medio Ambiente xa se comprometera a revisar a cuestión a instancias de X.X.A.A.. Posteriormente, o pasado 20 de Xaneiro, na reunión de pagos directos coas comunidades autónomas presentáronse as modificacións a incluír no Real Decreto sobre a aplicación dos pagos directos á agricultura e a gandería para o ano 2009.

Simplificación da solicitude das primas de sacrificio da PAC

Os gandeiros poderán realizar unha única solicitude das primas de sacrificio da PAC para gando de máis de oito meses. Esta modificación do trámite supón unha importante simplificación do papelexo e do tempo de espera para levar a cabo as tramitacións, xa que na actualidade a lei obrigaba a presentar documentación cada tres meses.

Outra das novidades en relación á PAC será a habilitación ás organizacións agrarias para tramitar as axudas da PAC, o que facilitará unha posibilidade extra aos solicitantes para empregar estas institucións, así como os servizos dos seus técnicos e das súas oficinas. Os gandeiros poderán aproveitarse dos coñecemento dos sindicatos agrarios do articulado e dos trámites a seguir na PAC.

Sociedade