Un deber moral

Un deber moral
12 de Maio, 2023 - 11:22 h. | Publicada por Radiofusión

“É un deber moral do estado, combater o esquecemento e o silencio. No conflito bélico que comezou co golpe de estado de 1936 aplicouse un plan de exterminio, unha matanza programada. A eliminación do contrario -roxo, inimigo de clase, xudeo, …- forma parte da ideoloxía do fascismo e do franquismo. Explicase así que en 1947, oito anos despois de acabada a guerra, se seguisen cometendo asasinatos extraxudiciais, como os de Constantino López Marcos e Pedro Rico Rodeiro en Cabanas".

Homenaxe a Pedro Rico Rodeiro. Sepmes. Francia. 7 de maio de 2023.

"Queremos homologarnos a Europa lembrando a persoas como Constantino  e Pedro. O esquecemento non ten cabida na democracia” manifestouse no acto de presentación do libro “Pedro Rico Rodeiro: da résistance à a torture” escrito por Constantino Rico. O evento tivo lugar en Sepmes (Francia) o pasado domingo 7 de maio. Ao acto asistiron o deseñador Carlos Sardiña e o director de Radio Fene Radiofusión Henrique Sanfiz, en calidade de membros do grupo de traballo sobre memoria histórica democrática de Son Radiofusión “Pedro Rico e Constantino López”.

 

 

“C'est le devoir moral de l'Etat de lutter contre l'oubli et le silence. Dans la guerre qui commence avec le coup d'État de 1936, c'est un plan d'extermination qui est appliqué, un massacre programmé. L'élimination de l'ennemi - le rouge, l'ennemi de classe, le juif - faisait partie de l'idéologie du fascisme et du franquisme. C'est ce qui explique qu'en 1947, huit ans après la fin de la guerre, des assassinats extrajudiciaires étaient encore commis. Nous voulons être à la hauteur de l'Europe en nous souvenant de personnes comme Constantino López Marcos et Pedro Rico Rodeiro. L'oubli n'a pas sa place en démocratie” a été exprimée lors de la présentation du livre "Pedro Rico Rodeiro : de la résistance à la torture" écrit par Constantino Rico. L'événement a eu lieu à Sepmes (France) le dimanche 7 mai dernier. Le dessinateur Carlos Sardiña et le directeur de Radio Fene Radiofusión Henrique Sanfiz, en tant que membres du groupe de travail sur la mémoire historique démocratique de Son Radiofusión "Pedro Rico et Constantino López", ont assisté à l'événement.

 

“Es un deber moral del estado, combatir el olvido y el silencio. En el conflicto bélico que comezó con el golpe de estado de 1936 se aplicó un plan de exterminio, una matanza programada. La eliminación del contrario -rojo, enemigo de clase, judio,...- forma parte de la ideología del fascismo y del franquismo. Así se explica que en 1947, ocho años despues de acabada la guerra se siguieran cometiendo asesinatos extrajudiciales como los de Constantino López Marcos y Pedro Rico Rodeiro en Cabanas. Queremos homologarnos a Europa recordando a personas como Constantino y Pedro. El olvido no tiene cabida en la democracia” se manifestó en el acto de presentación del libro “Pedro Rico Rodeiro: de la résistance à la torture” escrito por Constantino Rico. El evento tuvo lugar en Sepmes (Francia) el pasado domingo 7 de mayo. Al acto asistieron el diseñador Carlos Sardiña y el director de Radio Fene Radiofusión Henrique Sanfiz, en calidad de miembros del grupo de trabajo sobre memoria histórica democrática de Son Radiofusión “Pedro Rico y Constantino López”.

 

Na imaxe, homenaxe a Pedro Rico Rodeiro. Sepmes. Francia. 7 de maio de 2023.

 

 

 

Sociedade

Publica o teu comentario agora