Capítulo 12. María Casares. Eu son do océano

Fotografía Xan Xe Corral

A morte da súa nai provocoulle moita dór a María Casares. O podcast "Eu son do océano" dirixido por Eugenia Sanmartín, guión de Puri Seixido e banda sonora orixinal de Sofia Oriana pódese escoitar todos os dias as nove da mañá e as nove da noite en www.radiofusion.gal.  "Os vulgares falan, a única permanece. Albert Camus a María Casares. 18 de xuño de 1957". María Casares representou no Teatro Coliseo de Bós Aires en 1964 a obra Divinas palabras de Valle Inclán. Segundo Luis Seoane, puxo de novo de manifesto o seu gran talento interpretativo, o seu xenio dramático e a súa adesion a Galicia. Destaca a calidade de María, aceno, acento, voz, só servizo deste drama.