María Casares. Eu son do océano (1)

Fotografía: Xan Xe Corral

É a filla de Santiago Casares Quiroga, cando tiña oito anos viuno podrecer nunha celda de tres metros cadrados do cárcere Modelo de Madrid, cando ela aínda era María Victoria, Vitoliña, Vitola. Ninguén pode facerse unha idea do que tivo que pelexar para converterse en María Casares, que levanta dos seus asentos aos trescentos e pico espectadores do Théàtre des Mathurins, relata Anne Plantagenet no seu libro La Única. María Casares.