María Casares. Eu son do océano (6)

Fotografía: Xan Xe Corral

María Casares morreu en La Vergne o 22 de novembro de 1996, ao día seguinte de cumprir 74 anos. Está enterrada no cemiterio de Alloue e deixou ao municipio a súa casa, convertida en centro de creación para actores e actrices de teatro. En 2010 déuselle o seu nome á división Europe del Office français de protection des réfugiés et apatrides. A vida de María Casares queda reflectida na obra de Anna Plantagenet que leva por título La Única. María Casares.