Os Incurábeis. Capítulo 67

Fotografía Xan Xe

"Só hai unha maneira de tomar whisky" indícalle o inspector Pereiro a Rubén Fernández no podcast de serie negra "Os Incurábeis". "Porque, cando o camareiro da cafetería do hotel me preguntou se quería tomar o whisky só, respondín con outra pregunta, xa non dirixida ao profesional da hostalería que ma fixo senón a Rubén Fernández, o único home que compartía barra comigo e que estaba sentado, ademais, a moi poucos metros do tallo no que eu ía asentar as miñas cachas"
:
Fotografía: Xan Xe Corral
Capítulo 67