A árbore da fresa no xardín Luis Seoane

Programa: 
Zona Verde

O xardín Luis Seoane de Perlío creouse na década dos 80. Ao eliminar o paso a nivel, o Concello de Fene negociou coa Renfe a cesión da parcela que quedaba sen uso. Acondicionouse alí unha especie de praza pública. Na área máis chan habilitouse unha zona de xogos protexida por tres parterres. Onde hai máis pendente pechouse cunha alineación arbórea de plátanos. Non é unha parcela moi grande pero atopamos alí gran riqueza vexetal e exemplares escasos e de bó tamaño. Roseiras de pé alto, falso cafeto, palmeira da sorte, cordilina, Pitósporo, abeto son algúns dos exemplares deste xardín.