Agustín Sarmiento: “É importante recuperar a pura raza galega”

Programa: 
Festa do Cabalo

A pura raza galega estivo a piques de extinguirse, pero afortunadamente hai uns 15 anos a Consellería de Agricultura da Xunta de Galicia tomou cartas no asunto e empezou un traballo de recuperación, que agora comeza a dar os seus froitos.

As virtudes do cabalo

Ungulado imparidixitigrado. Ese é o nome científico, caseque impronunciable, do mamífero herbívoro e granívoro que é o cabalo. A docilidade, forza e velocidade do cabalo convertíronno nun gran auxiliar da humanidade dende tempos inmemoriais.

Ademais as súas formas armoniosas combinan axilidade e potencia. As patas largas e finas, pero con fortes músculos, permiten que o cabalo sexa un excelente corredor e un gran saltador. Marcha, trota ou gallopa pero tocando o chan só cos cascos.

O cabalo, polo seu fino oido, o olfato desenvolvido e a gran sensibilidade táctil, advirte o máis pequeno perigo. Foxe dos seus nemigos mediante unha rápida fuga. Se é atacado, o cabalo traba e tira fortes couces. O cabalo destaca ademais pola súa grande memoria. Os equinos dómanse máis con caricias que con paus. Lembran durante moito tempo a aquela persoa que lles pega. Posuen máis memoria que intelixencia.