A Dirección Xeral para o Deporte garantirá o futuro dos xogos tradicionais a través dun plan estratéxico

Programa: 
A Base do Deporte

O Plan Estratéxico centrou o programa A BASE DO DEPORTE emitido o 11 de febreiro de 2009.