Euskadi, made in: a escapada vasca

Programa: 
Rutas, eventos, escapadas

No mercado nacional o País Vasco aplicará estratexias directas para captar ao denominado público cautivo, con especial incidencia en Madrid e Barcelona, lugar de procedencia da maioría dos turistas de anos anteriores. Tamén incentivarán as visitas procedentes fundamentalmente de Francia e doutros paises do entorno máis inmediato, segundo Iñigo Uriarte, da Axencia Vasca de Turismo.

Euskadi levouse o premio en Fitur 2009 ao stand máis innovador, por unha presentación do producto que reutilizou antigos contenedores da industria naval como expositores. Todo iso misturado cunha orixinal superficie de cesped artificial que quería simbolizar o verde vivo e permanente dos vales e da paisaxe vasca.