A férrea resistencia ao tempo das forxas de Riotorto

Programa: 
Encontros co Patrimonio

Sobre as pegadas prehistóricas, á beira dos ríos en Riotorto comezaron a proliferan as moas de afiar, símbolo dunha terra produtiva no forxado de ferramentas e que erixiu monumentos de traballo como o mazo da Fraga. O de ferreiro nunca foi oficio sinxelo, mais sempre foi respectado. Algúns dos veciños máis egrexios de Riotorto, practicárono, como Xusto Rivas Fernández, que foi ferreiro e chegaría a bispo de Plasencia; ou Xosé Chavarría a quen sen lle atribúe a fabricación pioneira dun carro de combate que as tropas aliadas usaron na I Guerra Mundial.