Julio Cortázar: “Tiven unha relación especial co surrealismo”

Programa: 
Músicas e Letras

Para Cortazar, “o compromiso do escritor é un conceito moi ambiguo”. “Accedin á historia, cunha idade bastante avanzada, xa que eu antes definíame como un xove liberal. Os liberais din que están contra a violencia, veña da dereita ou da esquerda. Pero hai violencias lexítimas e perfeitamente xustificadas" sinalaba o escritor defendendo a conexión do literato cos movementos de rebeldía da época. Pero tamén precisaba que "o escritor debe gardar a súa máis plena liberdade como criador.. Escribo contos ao marxe de calquera compromiso político, pero tamén algúns relatos de loita contra a dictadura arxentin” concluía o autor de “Rayuela”.