Mª Xosé Queizán: a muller que puxo o dedo na chaga

Programa: 
A biblioteca infinda

María Xosé Queizán fechou o pasado venres os actos do Dia da Muller, organizados pola concellería da Muller de Fene.