A metade dos libros publicados en Galicia no 2012 utilizou o galego

Programa: 
Músicas e Letras

Editaronse en Galicia 1.322 libros en galego, ascendendo o total a 2.660 títulos. En total editáronse no Estado Español, 69.668 títulos, correspondendo o 31,1% á categoría de literatura. Quedan lonxe os 86.300 títulos editados no ano 2008. Nos últimos 2 anos rexistráronse caidas continuadas.