As nogueiras americanas presiden o Parque Castelao

Programa: 
Zona Verde

O Parque Castelao de Fene ocupa a coñecida como finca de Cela, unha extensión cedida no seu dia ao Concello a través dun convenio urbanístico. Sucesivas Escolas Obradoiros adecentaron o entorno e construiron unha área axardinada en terrazas. Alí tamén ubicouse o parque "A Galaxia Imaxinaria", toda unha serie de espazos adicados aos planetas, ás estrelas e a outros motivos da cultura universal.