RAIZAME 107

Programa: 
Raizame

O grupo galego radicado en Bruxelas Ialma presenta disco. Camiño é o quinto álbum dunha traxectoria de vinte anos de carreira que conxuga a música tradicional galega coas influencias recibidas da súa experiencia no estranxeiro. Marisol Palomo, o seu líder, estivo connosco