A riqueza das árbores froiteiras

Programa: 
Zona Verde

As froitas sempre foron un complemento adecuado da dieta. Por iso as árbores froiteiras formaron parte da cultura e da paisaxe. Nenos e nenas deben consumir froitas como requisito imprescindible para unha alimentación equilibrada.