A sensación de risco e velocidade

Programa: 
Festa do Cabalo

Na fotografía gañadora realizada por Maria Vieira cáptase o momento de tenrura entre a nai e o fillo, pero tamén ten certo fondo de dureza, representa unha despedida. Segundo explicou a fotógrafa premiada, o poldro retratado é o que se sorteaba na Festa do Cabalo con rifas a 3 euros.