A washingtonia de Maniños

Programa: 
Zona Verde

Antón Muñiz calcúlalle 80 ou 100 anos de edade. Trátase dunha palmeira pouco frecuente na zona, ainda que hai outros exemplares no Centro de Saúde de Maniños e máis no paseo marítimo de San Valentín, os dous de moitas menos dimensións que o citado. A Washingtonia filífera, ou Washingtonia de California, procede do norde de Mëxico e de California. É unha palmeira resistente ao frío e úsase para a xardinería.