Ángela Ruiz Robles

Programa: 
Mulleres emprendedoras

Angela posuía unha mente privilexiada que nunca paraba de pensar en como facilitar a aprendizaxe, nun momento en que a maioría das mulleres non sabía ler nin escribir. En 1949 inventou a "Enciclopedia mecánica" tal e como a definía ela.