Barreiras para xornalistas. Onda Mulleres

Programa: 
Onda ODS

A barreiras que se atopan moitas xornalistas para acceder aos postos de dirección e as desigualdades de xénero nas redaccións dos medios de comunicación son realidades que aborda o libro de Sara Vila titulado Oito días sen Eva Cortes.