Camiño cara á igualdade. Onda Mulleres

Programa: 
Onda ODS

Tres mulleres con tres profesións distintas pero coas mesmas motivacións fixeron posible a creación na Estrada do proxecto Camiño circular, unha cooperativa multidisciplinar que busca o avance de cara a unha sociedade máis xusta e máis igualitaria.