Carrusel.Berta Dávila

Programa: 
Club de lectura

Berta Davila:  “Sentei a escribir esta historia porque me importa desde o punto de vista literario” pero comprende que hai historias que relatan parcelas do mundo que están silenciadas ou provocan estrañeza.