Envoltorios sen plásticos. Onda Climática

Programa: 
Onda ODS

Recibir un pedido de Atalanta Madeira e sinónimo de preocupación polo medioambiente e pola reutilización dos materiais. Nin plásticos nin papel burbulla forman parte dos envoltorios das pezas enviadas.