A importancia de educar no autocontrol

Programa: 
Vilanova
Vestíbulo do colexio O Ramo de Barallobre en Fene

Unha cousa é unha labazada nun momento concreto e outra é un castigo físico continuado, precisa Barcia no espazo Vilanova de Radio Fene.