Informativo 23-10-2018

Programa: 
Prueba gestor

As principais demandas do persoal dos Centros de Saúde están na dotación de equipos completos de médicos-as e enfermeiros-as en todos os PACs. E que se teña en conta a carga asistencial de cada centro, a dispersión da poboación que atende, a distancia ao hospital e o número de mobilizacións polo 061, para garantir o dereito a asistencia. Por exemplo, a poboación que atende o PAC de Fene é de 26.000 potenciais pacientes.