Manuela Barreiro Pico

Programa: 
Mulleres emprendedoras
Manuela Barreiro Pico

Manuela Barreiro Pico naceu en Viveiro o 5 de xuño de 1877 pero a súa vida transcorre en Ribadeo onde seu pai era mestre. No ano 1895 é a primeira galega que cursa bacharelato.