O avó natural do Barqueiro

Programa: 
O ofício de escrever
Martinho Montero Santalha

A mai de Carvalho Calero morre a consecuencia da gripe de 1918-1919. Antes, a familia non tiña problemas económicos. Levaban unha vida bastante folgada, segundo o profesor Martinho Montero. A familia de Carvalho, como un certo sector da burguesia ferrolana,  progresou nos anos da Primeira Guerra mundial. Ao ser España, un pais neutral tiñan posibilidades de contacto cos dous bloques contendentes.