O lado do que dormes. María Canosa

Programa: 
Club de lectura
Fotografía: Santi Garrido

"A conciliación chegará cando as mulleres sexamos conscientes de que non somos as únicas responsables de todo, de absolutamente todo" afirma a escritora Maria Canosa. Cando as empresas e a administración pública entendan "as tarefas do fogar e da familia" como un deber dos dous proxenitores. “Se non é así non imos chegar a nada” apunta a autora de O lado do que dormes.

O libro fala da incorporación da muller ao mundo laboral de fora da casa. “As mulleres traballamos moito máis que antes. A concepción que se ten de nós cambiou pero, se non cambia o resto, segue quedando moito por cambiar” deduce a protagonista da historia. María Canosa é autora de numerosos libros, a maioría destinados a lectores mozos e mozas porque di que ten unha misión literaria que cumprir coa mocidade. Nesta ocasión a historia de Laura metéuselle na cabeza e tivo que sacala en “O lado do que dormes” editada por Xerais. Non quita que sexa apta para todos os públicos.