O obxecto muller e o xiro ontolóxico. Inma Otero

Programa: 
Club de lectura

A diferencia entre ser muller e ser muller obxecto trátase nesta obra que cuestiona verdades absolutas coma a do patriarcado. Para contestar as preguntas que se formulan, a autora parte do xiro que o realismo especulativo, ou o novo realismo, deu na filosofía contemporánea. Ser muller non é unha natureza, é un xeito de representación que emerxe, se inscribe e accede ao seu propio senso. Existe sen condición.

Fotografía: Xan Xe Corral

http://173.255.131.18/audio/291222OTERO.mp3