Palmeiras, piueiros. Anxo Angueira

Programa: 
Club de lectura
Fotografía: Xan Xe Corral

Anxo Angueira levaba quince anos sen publicar poesía ata a aparición deste libro inesperado, cun título onde conviven o que morre e o que renace, o vexetal e o pétreo, o exótico e o enxebre, o coñecido e o por descubrir. 

E cando chegue a proa de partir
lombo ó mastro e coas drizas vela arriba
vós avante con forza anque vos doa
avante e que non morra
ninguén sen ve-lo mar.
Ortelinda e Roxiña
Ortelinda e Roxiña
Ortelinda e Roxiña
 

Fotografía: Xan Xe Corral
http://173.255.131.18/audio/190722ANGUEIRA.mp3