Un problema para os cultivos. Onda Climática

Programa: 
Onda ODS

O cambio climático estase a notar en Galicia e xa supón un problema para moitos cultivos. Entre eles, o de arandos. Anne Lanevschi leva oito anos producindo este froito na nosa comunidade e as súas terras da Finca A Condesa constatan as novas condicións térmicas.