A voz das últimas cigarreiras coruñesas. Xulia Santiso e Ana Romero

Programa: 
Club de lectura
Fotografía Xan Xe Corral

A fábrica de tabacos da Palloza modernizase en 1985. Aos poucos anos privatízase Tabacalera En 2002 péchase a fábrica da Coruña por unha decisión foi extraempresarial. Na Palloza podianse producir 13.000 cigarrillos por minuto. Todas as cigarreiras indican que a fábrica era absolutamente rendible. A Coruña honra a memoria das cigarreiras cun monumento. A escultura é obra de Maria Jesús Urgoito e representa a Amparo, a protagonista da novela de Emilia Pardo Bazán “La Tribuna”. Nela homenaxease a todo o colectivo dos milleiros de cigarreiras que traballaron na Palloza. Unha réplica da escultura preside a praza da Palloza desde a súa remodelación en xullo de 1989.