Arandos e cambio climático. Onda Climática

Programa: 
Onda ODS

O cambio climático tamén é unha realidade en Galicia. As secas dos últimos meses e as altas temperaturas adiantaron as producións de arandos en Vilalba.