O fútbol mais elas. Onda Mulleres

Programa: 
Onda ODS

Bibiana Santiso, é a autora do Plan Piloto 8M2021: Elas+fútbol, un estudo elaborado en colaboración coa Universidade da Coruña (UDC) con entrevistas a mulleres que traballan no ámbito futbolístico da provincia coruñesa, desde equipos, pasando polo xornalismo, a arbitraxe, a fisioterapia e ata a dirección empresarial.